Кога цената е пазарна?

Дали не плащам повече отколкото струва, дали цената е изгодна – това се пита всеки купувач. На първо място аз мисля, е важно да сте открили това, което максимално се доближава до всичките ви критерии.

Най-доброто определение за пазарната цена на един имот е, че това е цената, която някой ще плати за него в близко бъдеще спрямо неизменящи се други условия. Защо казваме неизменящи се други условия? Пазарната цена се влияе от промени във външната инфраструктура в близост до него, икономическата сигурност и перспективи в страната, вътрешни промени по инфраструктурата на сградата и самия имот, сезоните.

 

За да определим истинската пазарна цена ние не трябва да вземаме предвид тези променливи. Ще ви дам един пример. Продава се имот, в близост до който има планове за строеж на бизнес център. Собственикът отчита това и неправилно определя цена спрямо тази особеност. Имотът се продава в продължение на две години и половина и постига определената цена едва след като бизнес центъра  започва да функционира. Изводът е, че цената не е била пазарна в момента на първоначалното предлагане на имота.

И най-важното - за да познавате пазарните цени ви е необходим поглед върху цените на имотите, които се продават за период до шест месеца от тяхното първоначално обявяване.  

Как точно става плащането при сделката

Според закона плащанията за сделки над 10000 лева става по банков път и повечето имотите попадат в тази категория. Възможно е капарото по дадена сделка да бъде получено в брой ако не надвишава 10000лв. При подписване на нотариалния акт, с който се прехвърля собствеността, изисквайте от нотариуса да впише по коя банкова сметка ще стане плащането на цената. По този начин ако купувача не преведе сумата, сделката може лесно да бъде развалена. Ако има няколко собственици, е редно всеки да получи сума, съответстваща на дяла си в своя лична сметка.

Ако получавате някаква част от сумата в брой, искайте от нотариуса да не вписва сделката докато не му потвърдите получаването на сумата, а най-добре да ви се плати в брой на място.